Tưởng Dung và Tử sa tinh phẩm

Tưởng Dung (1919 -2008) biệt hiệu là Lâm Phụng, người thôn Tiềm Lạc Xuyên Phụ, Nghi Hưng, 11 tuổi đã theo cha là Tưởng Hồng học nghệ. Bà là Đại sư công nghệ mỹ thuật Trung Quốc, Hội viên Hiệp hội mỹ thuật Trung Quốc, Ủy viên Hiệp hội thiết kế công nghệ Trung Quốc, chủ tịch danh dự Hiệp Hội công nghệ mỹ thuật tỉnh Giang Tô.

Tưởng Dung là nghệ nhân bậc thầy về đồ hoa hóa, tác phẩm của bà có sức sống, tự nhiên như thật, là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao được giới nghệ thuật ưa chuộng.

Tác phẩm tiêu biểu : Hà hoa hồ (ấm hoa sen), Mẫu đơn hồ (ấm hoa mẫu đơn), Liên hoa trà cụ (bộ trà cụ hoa sen), Mang quả hồ (ấm quả xoài), Nán Qua hồ (ấm hình quả bí đỏ), Liên tịch tửu cụ, Lọ nước ếch bắt sâu,.. Tác phẩm “mã thầy hồ” của bà vinh dự được đặt trưng bày tại Viện bảo tàng Victoria Anh quốc.

 

10406957_1413839928904756_1214258666082650423_n

10418187_1413839888904760_5333154675429915626_n

10418362_1413839938904755_2466967793830895641_n

10455860_1413839922238090_4632343290511588225_n

10478542_1413840048904744_2228430480603407060_n

10480178_1414302712191811_5002078084184481016_n

Hotline
0943 97 9898
Facebook
facebook.com/ThuongTra